Relacja z przebiegu Jubileuszu 400 – lecia

wpis w: Bez kategorii | 0

Relacja z przebiegu Jubileuszu 400 – lecia powstania Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka

Czym był, czym jest dla nas Elżbietanek i jak przebiegał Jubileusz 400 – lecia powstania Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka?
Dziękczynienie, uwielbienie, poznawanie, powracanie do korzeni i podążanie w stronę źródła. Tak w jednym zdaniu mogłybyśmy określić wydarzenia, które miały miejsce w dniach od 11 do 13 sierpnia 2022 roku w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza, gdzie odbywały  się długo oczekiwane i przygotowywane Uroczystości Jubileuszowe. Matka Alberta Jasek – Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, otwierając Sympozjum przywitała wszystkich zebranych gości i uczestników uroczystości słowami skłaniającymi do zastanowienia się „…dlaczego w Teatrze, a nie w kościele? Dlaczego trzy dni, a nie wystarczyłby jeden? Teatr dlatego, żebyśmy mogły świętować w szerszym gronie. A trzy dni to symboliczna liczba (…) chcemy oddać chwałę Bogu Trójjedynemu – że pozwolił nam dożyć tej chwili tak pięknej rocznicy, ważnej dla każdej elżbietanki. Trzy dni to też czas od śmierci Jezusa aż do Jego zmartwychwstania (…). Chciejmy przeżyć ten czas jako Paschę – przejście z naszej śmierci do życia. Pozwólmy Jezusowi działać i niech to będzie czas odnowy – nie tylko wspólnot elżbietańskich, ale także odnowy serca każdego z nas.
Uroczystości przebiegały w dwóch etapach.  Pierwszy etap miał miejsce we wspomnianym wcześniej teatrze, gdzie przez wszystkie trzy dni odbywało się Sympozjum przygotowane przez Siostry Elżbietanki oraz Prelegentów i specjalnych gości zaproszonych przez Siostry na tę okazję. Na uroczystościach nie zabrakło również Władz Miasta i Powiatu cieszyńskiego oraz ich przedstawicieli,  a także reprezentantów z wielu innych Instytucji Miasta i Powiatu, którzy wyrazili gratulacje, życzenia  i słowa uznania całemu Zgromadzeniu za dotychczasową działalność i troskę o mieszkańców miasta Cieszyna i Powiatu. Siostrom Elżbietankom towarzyszyli również licznie zgromadzeni Kapłani, Siostry Zakonne z różnych Zgromadzeń, Lekarze, bliscy krewni, znajomi…
W Teatrze, w pierwszej części spotkania S. M. Aleksandra Waliczek CEOF przeprowadziła uczestników Sympozjum drogą z Aachen do Cieszyna oraz przybliżyła życie i działalność Apolonii Radermecher, a także rozwój Zgromadzenia w latach od 1622 do 1903r.
W drugim wykładzie mieliśmy okazję poznać wielki trud, poświęcenie, wysiłek, niezłomną odwagę oraz wpływ jaki miał Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński w okresie międzywojennym i powojennym w ratowanie życia zakonnego i wielu Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Temat ten przedstawiła Matka Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących.
Całość Sympozjum w Teatrze 11. 08. 2022r. ukoronowało przedstawienie teatralne, którego scenariusz przygotowała Pani mgr Joanna Surzycka we współpracy z S. M. Jadwigą Wyrozumską CEOF. Spektakl przedstawiający życie Patronów Zgromadzenia, zatytułowany „Święci z pasją” przedstawili aktorzy Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety i innych Parafii pod kierunkiem S. M. Jadwigi Wyrozumskiej CEOF.
Wieńczącym i najważniejszym wydarzeniem każdego dnia a zarazem drugim etapem, była uroczysta Eucharystia w kościele św. Elżbiety, mieszczącym się w klasztorze Sióstr Elżbietanek.
I tak 11. 08. 2022 uroczystej Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce oraz bp Jan Kopiec, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej. W słowie skierowanym do sióstr abp Salvatore Pennacchio powiedział: „Jesteście ludźmi Boga, w tych krótkich słowach zawiera się istota waszego wczoraj, dziś i jutro”. Ksiądz Nuncjusz przekazał również Siostrom Elżbietankom na ręce Matki Generalnej S. M. Alberty Jasek specjalnie przygotowane z okazji Jubileuszu przesłanie Ojca Świętego Franciszka wraz z błogosławieństwem i medalem.
  1. 08. 2022r Bp Jacek Kiciński, wrocławski biskup pomocniczy i przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy Konferencji Episkopatu Polski oraz o. Zbigniew Tadeusz Kusy OFM – Bp Ordynariusz diecezji Kaga – Bandoro w Republice Środkowoafrykańskiej.
Drugiego dnia Uczestnikom Sympozjum w Teatrze oraz podczas Eucharystii w kościele św. Elżbiety towarzyszył Ks. Bp Jacek Kiciński. W wykładzie zatytułowanym „Czas dla Boga. Słuchać, by żyć i służyć innym” ks. Biskup wskazał nie tylko osobom konsekrowanym i kapłanom, ale również wszystkim słuchaczom, że istotą w życiu człowieka jest  mieć czas dla Boga. Jeśli ja mam czas dla Boga, Bóg zawsze ma czas dla mnie i ja mam czas dla drugiego człowieka, umiem słuchać i służyć drugiemu. Idąc dalej tą drogą, Biskup podkreślił: mam czas dla Boga, mam czas dla drugiego człowieka i zostaje mi także czas dla siebie (…).
Po przerwie, w drugim wykładzie S. M. Wiktoria Kasperek CEOF przedstawiła dramatyczną historię i sytuację szpitala oraz klasztoru Sióstr Elżbietanek cieszyńskich w czasie  wojennym i powojennym.
W trzeciej części Sympozjum przedstawicielka Sióstr Elżbietanek z Jabłonkowa S. M. Judyta Jochymek zapowiedziała i zaprosiła wszystkich na projekcję filmu przygotowanego przez Siostry Elżbietanki z Jabłonkowa, który ukazał również bardzo trudną i burzliwą historię, jaka zarysowała się na mapach wspólnoty cieszyńskiej i jabłonkowskiej. Film zatytułowany „Droga do Jabłonkowa” ukazał początek dziejów Sióstr Elżbietanek i ich założycielki Apolonii Radermecher w Aachen, następnie pokazał drogę Sióstr do Cieszyna a stąd do Jabłonkowa. Siostry w Jabłonkowie musiały przejść przez wiele trudu i cierpienia by przetrwać lata wojenne i powojenne wraz represjami komunistycznych władz, ale tak jak w Polsce, tak również w Czechach Opatrzność Boża i wiele zatroskanych osób o losy Sióstr walczyło w ich obronie, by nie zostały wysiedlone ze swojego domu. Przetrwanie tych dziejów przez Siostry było prawdziwym cudem.
Jak pierwszego dnia, tak również 12 sierpnia wieńczącym wydarzeniem dnia była Eucharystia, którą sprawował Ks. Bp. Jacek wraz z obecnym Bp. Zbigniewem Tadeuszem Kusym OFM oraz licznie zebranymi kapłanami. Po uroczystej Eucharystii i smacznym obiedzie, goście, którzy wyrazili taką chęć zostali autokarami przewiezieni do Jabłonkowa, gdzie osobiście na własne oczy mogli zobaczyć dzieło, które prowadzą Siostry w Jabłonkowie oraz doświadczyć ich gościnności i głęboko przeżywanej Ewangelii wyrażonej w krótkiej inscenizacji.
13 sierpnia 2022 r. w ostatnim dniu Sympozjum, wszyscy zebrani Goście mieli okazję poznać „Tożsamość osoby konsekrowanej”, którą w pierwszym wykładzie szczegółowo omówił o. Ireneusz Toczydłowski – Gwardian wspólnoty Ojców Franciszkanów w Cieszynie.
Drugi wykład wygłosił O. Symplicjusz Sobczyk, również Franciszkanin przebywający obecnie  we wspólnocie braci w Jabłonkowie. Temat tego wykładu zwrócił uwagę wszystkich na rodzinę, gdyż nie mogło zabraknąć tak ważnego tematu jakim jest: „Rodzina miejscem rodzenia się powołań. Powołanie do życia rodzinnego – powołanie w rodzinie”.
Po wykładach na scenie pojawiła młodzież oazowa przeżywająca w Cieszynie II stopień rekolekcji oazowych wraz ze swoim Księdzem opiekunem oraz animatorami, którzy śpiewem i modlitwą uwielbiali Boga za dar Jubileuszu 400 – lecia istnienia naszego Zgromadzenia.
Zwieńczeniem trzydniowych Uroczystości Jubileuszowych była Dziękczynna Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Bp Romana Pindla – Ordynariusza diecezji Bielsko – Żywieckiej wraz z koncelebrującymi Kapłanami. Dziękowałyśmy Bogu w Trójcy Jedynemu za dar życia i powołania Matki Apolonii Radermecher, która 13 sierpnia 1622 r. odpowiedziała Bogu „TAK”, by wypełnić Jego świętą wolę i z pokorą przyjęła urząd Dyrektora i Ekonoma Szpitala im. Św. Elżbiety w Aachen i stała się Pierwszą Matką Przełożoną dla nowo powstającego Zgromadzenia.
Matko Apolonio, dziękujemy, że jesteś naszą Matką!