CHARYZMAT

Jesteśmy instytutem zakonnym na prawie papieskim o ślubach prostych, agregowanym do I Zakonu świętego Franciszka.

Składamy trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Tworzymy jedną rodzinę zakonną, mamy jednakowe prawa i obowiązki.

Jako znak oddania się Bogu nosimy habit zakonny.

Normą naszego życia jest święta Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Reguła III Zakonu Regularnego świętego Ojca Franciszka.

Naszym głównym celem jest pielęgnowanie chorych i pomoc w duszpasterstwie parafialnym.

Zadanie to wypełniamy przez:

Służbę bliźnim w ofiarnej miłości świadczonej ubogim, cierpiącym i chorym.

Pielęgnowanie chorych w szpitalach, zakładach i domach prywatnych.

Pełnienie różnych dzieł miłosierdzia.

Jesteśmy Panu Bogu wdzięczne za dar powołania zakonnego oraz za troskę jaką nam okazuje każdego dna.

Bogu Ojcu powierzamy całe nasze Zgromadzenia i całą jego przyszłość.

BOGU CHWAŁA !

Aktualności


Diamentowy Jubileusz

28 listopada w naszej wspólnocie wielki Jubileusz – diamentowy ...
Więcej...

Św. Elżbieta

Wierzymy w Świętych obcowanie! W nasze patronalne święto (17 ...
Więcej...

Postulat

Wsparta orędownictwem Wszystkich Świętych pochodząca z Wilchw koło Wodzisławia, Ania ...
Więcej...

Złoty Jubileusz

Kolejny piękny jubileusz Cieszynie (5.09. br.) Tym razem był ...
Więcej...