CHARYZMAT

Jesteśmy instytutem zakonnym na prawie papieskim o ślubach prostych, agregowanym do I Zakonu świętego Franciszka.

Składamy trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Tworzymy jedną rodzinę zakonną, mamy jednakowe prawa i obowiązki.

Jako znak oddania się Bogu nosimy habit zakonny.

Normą naszego życia jest święta Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Reguła III Zakonu Regularnego świętego Ojca Franciszka.

Naszym głównym celem jest pielęgnowanie chorych i pomoc w duszpasterstwie parafialnym.

Zadanie to wypełniamy przez:

Służbę bliźnim w ofiarnej miłości świadczonej ubogim, cierpiącym i chorym.

Pielęgnowanie chorych w szpitalach, zakładach i domach prywatnych.

Pełnienie różnych dzieł miłosierdzia.

Jesteśmy Panu Bogu wdzięczne za dar powołania zakonnego oraz za troskę jaką nam okazuje każdego dna.

Bogu Ojcu powierzamy całe nasze Zgromadzenia i całą jego przyszłość.

BOGU CHWAŁA !

Aktualności


Rekolekcje zakonne i obłóczyny

Nasze doroczne rekolekcje odbywały się w Domu Generalnym w ...
Więcej...

Odpust w Miotku

Nasza wspólnota Sióstr w Miotku ma za patrona Św ...
Więcej...

Piesza Pielgrzymka Diecezji bielsko-żywieckiej na Jasną Górę

Nasze dzielne Siostry, s. Franciszka i s. Paula wyruszyły ...
Więcej...

Jubileusz w Dortmundzie

Ten rok upływa pod hasłem jubileuszy. Już od 10 ...
Więcej...