Kolęda

wpis w: Bez kategorii | 0

Odwiedziny duszpasterskie to nie tylko przywilej parafian. 31 grudnia nasi duszpasterze modlili się z nami prosząc o Boże błogosławieństwo na nowy rok dla nas, dla naszych podopiecznych i pracowników. Najmłodsze Siostry pełniły rolę ministrantów a pozostałe kolędników. A że obszar nie mały to repertuar kolędowy był nieograniczony.