Modlitwa

" Wszędzie na każdym miejscu, o każdej godzinie i w każdymm czasie siostry niech wierzą szczerze i pokornie, niech zachowują i miłują, czczą i wielbią najwznieślejszego i najwyższego Boga wiekuistego, Ojca i Syna i Ducha Świętego i niech Mu służą, chwalą Go, błogosławią i wysławiają. I niech Go uwielbiają sercem czystym, albowiem zawsze należy się modlić i nie ustawać;
Ojciec bowiem takich szuka czcicieli. W tym samym duchu, w łączności z Kościołem, niech odmawiają Boskie oficjum." /Reguła 3, 9/

Modlitwa czyli rozmowa z naszym Panem rozpoczyna i kończy nasz dzień. Jest oddechem podczas pracy i pomaga nam odczytywać codziennie wolę Bożą.

Razem z całym Kościołem odmawiamy Liturgię Godzin. Siłę czerpiemy z obecności naszego Pana w Eucharystii, zarówno przez codzienną Mszę Świętą jak i adorację Najświętszego Sakramentu.

Swoje życie także powierzamy Matce Bożej, Królowej Zakonu Serafickiego, która jest najpiękniejszym wzorem życia zakonnego. Kontemplujemy Jej życie z Jezusem przez codzienną modlitwę rózańcową.

Wskazówki do codziennego życia czerpiemy ze Słowa Bożego, szczególnie z codziennego rozważania Ewangelii.

W swoją modlitwę włączamy prośby i troski wszystkich ludzi.
Jeżeli chcesz prosić nas o modlitwę to napisz:

siostry@elzbietanki.cieszyn.pl

Służba

"I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. " /Kol 3,17/

"Siostry jako ubogie, którym Pan dał łaskę, że mogą służyć i pracować, niech służą i pracują sumiennie i z oddaniem." /Reguła 5, 18/

Nasze życie to służba Bogu i bliźniemu. Głównie opiekujemy się ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.

Wśród chorych pracujemy jako pielęgniarki, rehabilitantki, opiekunki medyczne i terapeutki zajęciowe.

Naszą opieką otaczamy dzieci i młodzież poprzez pracę katechetyczną, w świetlicy środowiskowej, jaki i prowadzenie rekolekcji dla Ruchu "Dzieci Maryi" i rekolekcji ewangelizacyjnych.
Naszą pomocą wspieramy duszpasterstwo parafialne przez pomoc w przygotowywaniu dzieci do sakramentów, ale i przez służbą jako organistki i zakrystianki.

Codziennie wykonujemy różne obowiązki domowe.

Wspólnota

"Życie naszej rodziny zakonnej wzorujemy na życiu pierwszej gminy chrześcijańskiej, którą ożywiał jeden duch i jedno serce(Dz 4, 32).

Wezwanie Boże, które nas sprowadziło do Zgromadzenia, wzmocnione ślubowaniem rad ewangelicznych, zespala nas więzią miłości siostrzanej w jedną rodzinę, której ojcem jest św. Franciszek, a matką św. Elżbieta." /Konstytucje 105/

Nasze życie dla Boga realizujemy i przeżywamy we wspólnocie. Jest ona dla nas miejscem

rozwijania swojej wiary, służby i wzajemnego ubogacania się. Razem modlimy się, pracujemy jak i odpoczywamy.